ปฏิทินอบรมหลักสูตรสอนออนไลน์ ปฏิทินอบรมเดือน พฤษภาคม 2563 – หลักสูตร  เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์             วันที่  28  พฤษภาคม  2563 ระยะเวลา  3  ชั่วโมง  (09:00-12:00

อ่านต่อ ...

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training

อ่านต่อ ...

หัวข้ออบรมหลักสูตร In-House Training..

อ่านต่อ ...