Books

รหัสหนังสือ ISBN 9786167444154
ประเภทหนังสือ การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 176 หน้า
ราคาปก 170 บาท
ราคาสมาชิก 136 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786167444291
ประเภทหนังสือ การเปลี่ยนแปลงเชิงการบริหารคน
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 139 หน้า
ราคาปก 140 บาท
ราคาสมาชิก 112 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786167444246
ประเภทหนังสือ การพัฒนาทักษะด้าน HR
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 176 หน้า
ราคาปก 170 บาท
ราคาสมาชิก 136 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786167444376
ประเภทหนังสือ การพัฒนาทักษะ
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 222 หน้า
ราคาปก 220 บาท
ราคาสมาชิก 176 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786169276203
ประเภทหนังสือ การพัฒนาทักษะด้าน HR
ผู้เขียน ดร กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 179 หน้า
ราคาปก 180 บาท
ราคาสมาชิก 144 บาท
ขนาดหนังสือ A5