จากที่ผู้เขียนเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายแห่ง สิ่งที่พบบ่อยๆ ในการจัดทำ Functional Competency ก็คือ
1.หน่วยงานมักจะเขียนหัวข้อ Functional Competency ให้มากไว้ก่อน เพื่อให้ดูว่าจำนวนภาระงานของตนเองมีมาก
2.เมื่อนำมาเขียน Competency Level ส่วนใหญ่มักจะเขียนอ่อนๆ ไว้ก่อน
3.นำหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับ Functional Competency มาเขียน เช่น การบริหารเวลา การเจรจาต่อรอง และการประสานงาน เป็นต้น
4.บางครั้งนำหัวข้อที่เป็น Core Competency มาเขียนซ้ำเป็นหัวข้อของ Functional Competency อีก
5.การเขียน Competency Level ไม่ละเอียดและไม่สามารถนำมาประเมินลูกน้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้
6.เมื่อมีการประเมินสมรรถนะไปสักระยะหนึ่ง หัวหน้าเริ่มเข้าใจระบบมากขึ้น จึงค่อยๆ ปรับลดจำนวนหัวข้อ Functional Competency ให้น้อยลง
7.การเขียนหัวข้อ Functional Competency ให้กับลูกน้อง หัวหน้าลืมคิดไปว่างานบางอย่างที่แฝงอยู่กับลูกน้อง เป็นเวลานาน ไม่ได้อัพเดตข้อมูล
8.การจัดทำ Functional Competency บางองค์กรไม่ได้เริ่มที่แบบกำหนดหน้าที่งานจริงของตำแหน่งงานนั้นๆ จึงทำให้หัวข้อ Functional Competency ที่ได้มาเกิดความคลาดเคลื่อนได้
9.บางตำแหน่ง พนักงานถูกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน จนทำให้ไม่แน่ใจว่างานที่ดำรงตำแหน่ง กับงานที่ได้รับมอบหมายควรจะเขียนหัวข้อ Functional Competency หัวข้อใดกันแน่ สำหรับประเด็นนี้ ผู้บริหารองค์กรควรจะต้องเคลียร์ปัญหาให้เกิดความชัดเจนก่อน
10.บางสายงานเป็นสายงานเดียวกัน แต่อยู่คนละแห่ง เมื่อเขียน Functional Competency ออกมาแล้วไม่มีความสัมพันธ์กัน
11.การปรับเปลี่ยนสายงานและการบังคับบัญชา ความคิดเห็นของการกำหนดหัวข้อ Functional Competency มีความแตกต่าง อาจจะทำให้ลูกน้องที่อยู่ในสายงานเกิดความสับสน


  บทความ     
  666 views     Comments