กรณีที่พนักงานได้มาสมัครงาน  เพื่อที่จะมาเป็นพนักงานของบริษัท  โดยส่วนใหญ่แทบทุกองค์กร  จะให้พนักงานได้ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน  ตาม list  ที่บริษัทได้กำหนดไว้  จากที่ผู้เขียนได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท  หลายๆ บริษัท  มักจะมีประเด็นนี้  ขึ้นมาสอบถามบ่อยครั้งมาก  ว่ากรณีที่พนักงานมาตรวจร่างกายที่บริษัทได้ ให้ไปตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงาน  ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกันแน่   ซึ่งฝ่ายลูกจ้างก็แน่นอนครับ ก็มองว่า ควรจะเป็นฝ่ายของบริษัทที่จะเป็นออกค่าใช้จ่าย  เพราะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้กำหนดรายละเอียดในการตรวจร่างกายให้กับพนักงาน   สำหรับฝ่ายนายจ้างก็  จะอ้างว่า ถ้าพนักงานที่อยากได้งานทำ  ก็ต้องลงทุนก่อนในช่วงแรก  และก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานเองด้วย  ที่จะได้ทราบว่า  ตัวพนักงานเองมีร่างกายเป็นอย่างไร

ผู้เขียนอยากให้แง่คิด  สำหรับเรื่องนี้ว่า  ถ้าเรามองในปัจจุบันในยุคนี้แล้ว  Demand  มากกว่า  Supply  คือ ความต้องการของแต่ละบริษัทที่มีมากว่า  ในส่วนที่ของแหล่งผลิตแรงานที่จะออกมาในแต่ละปี  จึงทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการมากขึ้น  หาคนปฏิบัติงานไม่ได้  บริษัทแย่งพนักงานกัน  ซื้อตัวกัน  เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น  การที่ผู้บริหารจะตัดสินใจว่า  จะให้ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  ก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  เพราะว่าถ้ากรณีที่มีบางบริษัท  ได้มีแนวนโยบายให้พนักงานได้ไปทำการตรวจร่างก่อนเข้าปฏิบัติงานฟรี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  แน่นอนครับ  แรงงานที่ไม่เงินในส่วนนี้  ก็จะมาให้ความสนใจในการเข้ามาร่วมงานในบริษัทเรามากขึ้น  เพราะต้องยอมรับว่าตลาดยุคนี้เป็นตลาดของลูกจ้าง  การที่ผู้บริหารมาให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องนี้  ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สมัคร  ได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานได้เร็วขึ้นนั่นเอง

ในฐานะฝ่าย HR  ก็ต้องมีการสำรวจข้อมูลด้วยเช่นกัน  ว่าบริษัทที่อยู่บริเวณข้างเคียงกับบริษัท  เขามีแนวปฏิบัติกันอย่างไรบ้าง  ถ้าเรามีการนำเสนอออฟชั่นในลักษณะนี้ให้กับผู้สมัคร  ที่เป็นระดับแรงงาน  ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามาเลือกองค์กรของเราก็ได้